• Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

  Về việc quy định số lượng, các chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn, thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  19/07/2010

  29/07/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

  04/05/2010

  14/05/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND

  Về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  15/12/2009

  25/12/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND

  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh

  23/07/2009

  02/08/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND

  Về việc quy định chính sách về ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  23/07/2009

  02/08/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận;

  23/07/2009

  02/08/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND

  Phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  10/12/2008

  20/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

  17/07/2008

  27/07/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 21/2006/NQ-HĐND

  về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sinh hoạt đối với các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh

  18/12/2006

  28/12/2006

 • Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐND7

  Về việc đặt tên bổ sung 10 con đường tại thị xã Phan Rang - Tháp Chàm

  24/07/2003

  24/07/2003

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.