• Quyết định 102/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan khu trưng bày, triển lãm tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 100/2018/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vẫn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 101/2018/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 103/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

  28/12/2018

  08/01/2019

 • Quyết định 99/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận

  27/12/2018

  07/01/2019

 • Quyết định 98/2018/QĐ-UBND

  Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung - Ninh Thuận

  26/12/2018

  06/01/2019

 • Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND

  Quy định sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2022

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận

  14/12/2018

  25/12/2018

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020

  14/12/2018

  25/12/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.