• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 19/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Công Báo Số 2+3, Năm 2011 Ngày đăng công báo 15/01/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Bình

Thông tin áp dụng

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc kho bạc Nhà n¬ước tỉnh; Thủ tr¬ưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Quyết định này căn cứ Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND đã hết hiệu lực thi hành Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.