• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2019
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 35/2015/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/04/2015 Văn bản được ban hành 35/2015/NĐ-CP
01/07/2015 Văn bản có hiệu lực 35/2015/NĐ-CP
01/09/2019 Văn bản hết hiệu lực 35/2015/NĐ-CP
01/09/2019 Bị bãi bỏ 1 phần 62/2019/NĐ-CP
01/09/2019 Được sửa đổi 62/2019/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.