• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua,khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 18/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2019
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.