• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 7.6/2006/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/07/2006 Văn bản được ban hành 7.6/2006/NQ-HĐND
22/04/2007 Được sửa đổi 06/2007/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.