• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Lịch sử hiệu lực: Luật 67/2014/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/11/2014 Văn bản được ban hành 67/2014/QH13
01/07/2015 Văn bản có hiệu lực 67/2014/QH13
01/07/2016 Được bổ sung 90/2015/QH13
01/01/2018 Được sửa đổi 04/2017/QH14
01/01/2019 Được sửa đổi 28/2018/QH14
01/01/2021 Văn bản hết hiệu lực 67/2014/QH13
01/01/2021 Bị thay thế 61/2020/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.