• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2009
Về vận tải đa phương thức quốc tế
Số ký hiệu 125/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 29/10/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2004
Nguồn thu thập Công báo số 177 Ngày đăng công báo 03/11/2003
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh vận tải đa phương thức phải làm thủ tục để cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 87/2009/NĐ-CP Về vận tải đa phương thức Ngày hết hiệu lực 15/12/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.