• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 05/10/2007
Về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các qui định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Số ký hiệu 18/2002/CT-TTg Ngày ban hành 05/09/2002
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 05/09/2002
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu Ngày hết hiệu lực 05/10/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.