• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2013
Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu 07/2013/TT-BTNMT Ngày ban hành 07/05/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 24/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 339+340, năm 2013 Ngày đăng công báo 21/06/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.