• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/06/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2009
Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
Số ký hiệu 63/2000/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/06/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/06/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 76/2009/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương Ngày hết hiệu lực 01/07/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.