• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2015
Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu 01/2015/TT-UBDT Ngày ban hành 23/07/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 07/09/2015
Nguồn thu thập Công báo số 931+932, năm 2015 Ngày đăng công báo 18/08/2015
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân tộc Bộ trưởng - Chủ nhiệm Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.