• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 25/06/2010
Về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
Số ký hiệu 15/1998/QĐ-TTg Ngày ban hành 24/01/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/01/1998
Nguồn thu thập Công báo số 8, ngày 20/03/1998; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng không
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức và có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số 1754/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (theo kết quả hệ thống hóa năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014). Ngày hết hiệu lực 25/06/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.