• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 12/06/2005
Quyết định sửa đổi bổ sung "Quy chế tài chính mẫu Tổng công ty Nhà nước" ban hành kèm theo quyết định số 838-TC/QĐ-TCDN ngày 28/8/1996
Số ký hiệu 995/TC-QĐ-TCDN Ngày ban hành 01/11/1996
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Hồ Tế
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.