• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 17/12/1996
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Số ký hiệu 18-CP Ngày ban hành 13/02/1995
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/1995
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo 30/04/1995
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 85-CP Quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Ngày hết hiệu lực 17/12/1996
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.