Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014-2018
Số ký hiệu 382/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2019
Nội dung
Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.