• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Ban hành quy định xác định và quản lý các chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Số ký hiệu 01/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/01/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/01/2020
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Phó Chủ tịch Lê Quang Trung
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Xử lý chuyển tiếp và tổ chức thực hiện: 1. Đối với các dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng thì xem xét điều chỉnh dự toán chi phí theo quy định tại Quyết định này. 2. Đối với các hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Các nội dung không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Thông tư số 14/2017/TT-BXD, ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết, nếu vượt thẩm quyền sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.