• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 24/2019/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/04/2019 Văn bản được ban hành 24/2019/TT-BTC
06/06/2019 Văn bản có hiệu lực 24/2019/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.