• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Số ký hiệu 26/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 30/06/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Nguồn thu thập Bản chính (CÔNG BÁO/Số 789+790) Ngày đăng công báo 30/07/2016
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Thú y
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Vũ Văn Tám
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các loại mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản đã được in ấn được phép sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.