• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Số ký hiệu 28/2017/TT-BCT Ngày ban hành 08/12/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Dầu khí
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.