• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2014
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Số ký hiệu 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP Ngày ban hành 02/12/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 735+736, năm 2010 Ngày đăng công báo 27/12/2010
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Kiều Đình Thụ
Văn phòng Chính phủ Phó Chủ nhiệm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật Ngày hết hiệu lực 01/09/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.