• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 19/2011/TT-BTP Ngày ban hành 31/10/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/12/2011
Nguồn thu thập Công báo số 589+590, năm 2011 Ngày đăng công báo 17/11/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Luật sư
  • Trợ giúp pháp lý
  • Tư vấn pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.