• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2023
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu 05/2012/TT-BNG Ngày ban hành 12/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 667+668, năm 2012 Ngày đăng công báo 27/11/2012
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
  • Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Phạm Bình Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.