• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2013
Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Số ký hiệu 01/2013/TT-BTP Ngày ban hành 03/01/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 55+56, năm 2013 Ngày đăng công báo 27/01/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.