• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
Số ký hiệu 16/2013/TT-BTP Ngày ban hành 11/11/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 863+864, năm 2013 Ngày đăng công báo 05/12/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Lý lịch tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Lê Hồng Sơn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.