• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu 41/2011/TT-BYT Ngày ban hành 14/11/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 617+618, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/12/2011
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý Khám, chữa bệnh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc, trừ người hành nghề và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.