• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015
Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Số ký hiệu 26/2015/TT-BTNMT Ngày ban hành 28/05/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 613+614, năm 2015 Ngày đăng công báo 22/06/2015
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.