• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2020
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Số ký hiệu 20/2015/TT-BTP Ngày ban hành 29/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 163+164/2016 Ngày đăng công báo 05/02/2016
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Chứng thực
  • Công chứng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.