• Nghị định 79/2006/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2006
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản bị thay thế
Văn bản được sửa đổi bổ sung
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.