• Quyết định 1721/2001/QĐ-UB

  V/v phê duyệt bổ sung phụ lục quy định về các thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng giải quyết được ban hành kèm theo Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa số 219/ĐA-SXD ngày 20/10/2000 của Sở Xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 6045/2000/QĐ-UB ngày 30/11/2000 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  12/02/2001

  12/02/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 03/2001/CT-UB

  Về việc quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại

  12/02/2001

  12/02/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 335/2001/QĐ-UB

  V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  08/01/2001

  08/01/2001

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.