• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/03/2007 Văn bản được ban hành 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
25/04/2007 Văn bản có hiệu lực 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.