• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2771/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/11/2012 Văn bản được ban hành 2771/QĐ-BTC
01/11/2012 Văn bản có hiệu lực 2771/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.