• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 71/2000/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/12/2000 Văn bản được ban hành 71/2000/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.