• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoản 2016-2020 và Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 21016-2020 đến hết năm 2021
Số ký hiệu 09/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/12/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Bảo trợ xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Tọa Mai Ngọc Thuận
Phạm vi
  • Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.