• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2021
Bãi bỏ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số ký hiệu 14/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/12/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 23/12/2021
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Tọa Mai Ngọc Thuận
Phạm vi
  • Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.