• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 09/07/2006
Về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện
Số ký hiệu 11/1999/NĐ-CP Ngày ban hành 03/03/1999
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 18/03/1999
Nguồn thu thập Công báo số 13; Ngày đăng công báo 08/04/1999
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Thị trường trong nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện Ngày hết hiệu lực 09/07/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.