• Quyết định 79/2007/QĐ-BTC
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị hủy bỏ một phần
Văn bản được sửa đổi bổ sung
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.