• Thông tư 4241-TN/TCCB

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống quản lý thương nghiệp của các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương

  01/12/1990

  01/12/1990

 • Thông tư 09/TN-TT

  Về tổ chức lưu thông xăng dầu trong tình hình hiện nay theo Chỉ thị 369/Cy của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  01/11/1990

  01/11/1990

 • Thông tư 22-KTĐN/PC

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của cơ quan đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

  25/10/1989

  06/05/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 33-NL/TCKT

  Hướng dẫn việc thu tiền điện và tiền làm dịch vụ điện bằng ngoại tệ

  17/08/1989

  17/08/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 10-KTĐN/XNK

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 64-HĐBT ngày 10/6/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  07/08/1989

  07/08/1989

 • Thông tư 8/NL-TCKT2

  Hướng dẫn thực hiện giá điện và định mức điện sinh hoạt của công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

  03/02/1989

  01/01/1989

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 1/NT

  Hướng dẫn thi hành việc tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh

  08/01/1988

  01/01/1988

 • Thông tư 16-NT

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức quản lý và kinh doanh của ngành Nội thương ở cấp tỉnh và huyện

  14/11/1987

  29/11/1987

 • Thông tư 74/VT-KH

  Về việc bán lẻ xăng dầu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân

  04/03/1987

  01/01/1987

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 20/BNgT-XNK

  Hướng dẫn thi hành bản quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu và xuất nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 76-HĐBT ngày 26-06-1986

  10/12/1986

  25/12/1986

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.