• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 12/2010/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/04/2010 Văn bản được ban hành 12/2010/TT-BCT
01/06/2010 Văn bản có hiệu lực 12/2010/TT-BCT
18/01/2016 Được bổ sung 39/2015/TT-BCT Xem tại đây
18/01/2016 Bị bãi bỏ 1 phần 42/2015/TT-BCT Xem tại đây
16/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 12/2010/TT-BCT
16/01/2017 Bị thay thế 25/2016/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.