• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/1961
Về việc tiếp tục giải quyết một số vấn đề thuộc về chính sách cụ thể trong cải tạo và quản lý thống nhất nhà, đất hiện nay
Số ký hiệu 110-BCT Ngày ban hành 26/05/1961
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/06/1961
Nguồn thu thập Sách (DN); Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh   Nguyễn Văn Thao
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.