• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/1961
Về vấn đề hưởng tỷ lệ tiền thuê cố định do Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh ban hành
Số ký hiệu 147-BCT Ngày ban hành 10/07/1961
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/07/1961
Nguồn thu thập Sách (DN); Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh   Nguyễn Văn Thao
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.