• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 10/12/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
Số ký hiệu 105/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 17/08/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 13/09/2005
Nguồn thu thập Công báo số 42 - 08/2005; Ngày đăng công báo 29/08/2005
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Điện
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Ngày hết hiệu lực 10/12/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.