• Nghị định 45/2023/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2023
Văn bản căn cứ
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản bị thay thế
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.