• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 100/2016/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/11/2016 Văn bản được ban hành 100/2016/QĐ-UBND
20/11/2016 Văn bản có hiệu lực 100/2016/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.