• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 49/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/11/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2024
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Lê Quang Nam
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.