• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2024
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 02/2024/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/01/2024 Văn bản được ban hành 02/2024/QĐ-UBND
01/02/2024 Văn bản có hiệu lực 02/2024/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.