• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2005
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/08/2005 Văn bản được ban hành 82/2005/TTLT-BNV-BTC
10/09/2005 Văn bản có hiệu lực 82/2005/TTLT-BNV-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.