• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2024
Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà nam
Số ký hiệu 10/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/04/2024
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/05/2024
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Chức
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.