• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2013/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/07/2013 Văn bản được ban hành 08/2013/TT-BNV
15/09/2013 Văn bản có hiệu lực 08/2013/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.