• Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025

  01/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 295/2020/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  10/07/2020

  01/08/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 130/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 285/2020/NQ-HĐND

  Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/07/2020

  20/07/2020

 • Nghị quyết 290/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quản lý

  10/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/05/2020

  20/05/2020

 • Nghị quyết 275/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/05/2020

  20/05/2020

 • Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/05/2020

  01/06/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 243/2019/NQ-HĐND

  Về việc ban hành bảng giá đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024

  06/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.